Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 30.06.2023 г.