Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на 10.клас

Тържественото връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и за завършен първи гимназиален етап на 10.клас бе истински празник за училищната общност! Учениците с постигнати високи резултати ще участват в НП “България-образователни маршрути” в морски лагер, хотел “Примеа”, град Царево или спортен лагер в град Велинград, хотел “Селект” .