Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година, 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков” кандидатства по Националната програма „ Заедно в изкуствата и спорта”. Училището получи финансиране, за да реализира:
В първи модул – изкуства:
Вокална група- Забавна и естрадна песен,1-4 клас, 12 ученици с двама ръководители.
Във втори модул- спорт бяха финансирани три отбора:

1. Отбор по „Баскетбол” за юноши 8-10 клас, 15 юноша и 1 ръководител с общ бюджет.
2. Отбор по „ Футбол”, момчета 5-7 клас,15 ученици и 1 ръководител.
3. Отбор по „ Волейбол”, 12 юноши 8 -10 клас и 1 ръководител.

Предвидените часове по програмата започнаха от 24.10.2022г и продължиха до приключването на учебната година за съответната възрастова група.
Вокалната група с ръководител Даниела Николова реализира 80 учебни часа. Учениците взеха активно участие във всички училищни изяви на сцена: Коледен концерт, Патронен празник на училището, Пролетен концерт и концерт по повод 24 май. Групата се включи и в инициатива на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България със своя песен и клип.

Отборът по „Баскетбол” с ръководител Борислав Пелтеков, осъществи 80 учебни часа през учебната 2022/2023 година, реализира няколко изяви и мачове с училища от район Искър. Активното участие на отбора в Спортния празник на училището на 14.06.2023г, мотивира останалите ученици да се включат в отборния спорт и да засилят интереса си към неговото практикуване.

Отборът по „Футбол” с ръководител Момчил Иванов, осъществи 80 учебни часа през учебната 2022/2023 година, реализира няколко изяви и мачове с училища от район Искър. Активното участие на отбора в Спортния празник на училището на 14.06.2023г, мотивира останалите ученици да се включат в отборния спорт и да засилят интереса си към неговото практикуване.

Отборът по „Волейбол” с ръководител Светлана Гешева, осъществи 80 учебни часа през учебната 2022/2023 година, реализира няколко изяви и мачове с училища от район Искър. Активното участие на отбора в Спортния празник на училището на 14.06.2023г, мотивира останалите ученици да се включат в отборния спорт и да засилят интереса си към неговото практикуване.

Реализирането на Националната програма „ Заедно в изкуствата и спорта” в 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков”:
– осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им и изявата им в съответния колективен спорт (баскетбол, волейбол, футбол) и вокалната група;
– стимулира и повиши техните интереси, способности и компетентности в дадената област;
– засили се интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и музикалното изкуство:
– подобри работа в екип и повиши социални и приятелски взаимодействия сред учениците;
– изгради умения за отговорно и дисциплинирано поведение;
– повиши музикална, култура на подрастващите и насърчи интерес за съхраняване и утвърждаване на културните ценности
– стимулира интереса на учениците към богатото музикално изкуство;
– повиши интереса на учениците към високите спортни постижения;
– разви спортни способности на учениците и изгради умения за здравословен начин на живот;
– създаде хубави спомени, добро настроение и много емоции, част от които бяха запечатани със снимки и видеа от техните ръководители.