Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 18.07.2023 г.