Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2023/2024 година към дата 28.07.2023 г.

КЛАС  
СВОБОДНИ МЕСТА
I клас Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас – АЕ/ИТ
IIА АЕ/ИТ 3
IIБ АЕ/ИТ 0
IIВ АЕ/ИТ 0
IIIА АЕ/ИТ 0
IIIБ АЕ/ИТ 0
IIIВ АЕ/ИТ 0
IV А ИИ/МАТ 0
IV Б АЕ/МАТ 2
IV В АЕ/МАТ 1
IV Г АЕ/МАТ 4
V А МАТ 0
V Б РЕ/МАТ 0
V В ИИ 2
VI А МАТ 0
VI Б РЕ/ИИ 0
VII А МАТ 4
VII Б РЕ 5
VII В МАТ 2
VIII А   Държавен план-прием – „Софтуерни и хардуерни науки“ АЕ
VIII Б Държавен план-прием – „Природни науки“ АЕ
VIII В Държавен план-прием – „Софтуерни и хардуерни науки“ АЕ интензивно
IX А „Софтуерни и хардуерни науки“ 0
IX Б „Природни науки“ 2
X А „Софтуерни и хардуерни науки“ 0
X Б „Природни науки“ 0
XI А „Софтуерни и хардуерни науки“ 0
XII А „Софтуерни и хардуерни науки“ 0