На основание писмо на МОН № 0522-625/ 06.07.2023г. отпада необходимостта от издаването на служебни бележки за отпускане на еднократна помощ на учениците от 1.,2.,3.,4. и 8. клас.
Заявленията от родителите се подават в териториалните дирекции за социално подпомагане по местоживеене, а статусът на учениците ще се проверява по служебен път.

Изтеглете писмото на МОН от тук.