Родителски срещи през септември

Уважаеми родители,

родителските срещи ще се проведат както следва:

  • на 12.09.2023г., вторник, 17.00 часа в класните стаи – първи клас, пети клас и подготвителна група .
  • на 18.09.2023г., понеделник, 18.00 часа в класните стаи – осми клас
  • на 20.09.2023г., сряда, 18.00 часа в класните стаи – втори клас, трети клас, четвърти клас, шести клас, седми клас, девети клас, десети клас, единадесети клас и дванадесети клас.

Очакваме ви!

Румяна Парцова
Директор на

68.СУ “Акад. Никола Обрешков”