Тържествено откриване на новата учебна година

Уважаеми ученици и родители,
Тържественото откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2023 г., петък, от 10:00 часа в училищния двор.
Моля учениците да се явят не по-късно от 09:45 часа пред вход В на училищния двор и да заемат определените им места по паралелки.
Очакваме Ви!
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”

Класни ръководители и разпределение на кабинетите за 2023/2024 учебна година

Педагогически екип на 68. СУ