Програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители

Програма за родители на деца от 11 до 15 годишна възраст. За допълнителна информация виж тук.