STEM събитие на тема „Условия и среда за живот. От нас зависи!“

На 04.10.2023 г. в 68.СУ „Академик Никола Обрешков“, в STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ се състоя STEM събитие на тема „Условия и среда за живот. От нас зависи!“
Госпожа Румяна Парцова, директор на 68.СУ и проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център откриха събитието, а в качеството им на образователни инспектори от Академията в Бордо, гости бяха четирима френски специалисти по природни науки и
математика. Г-жа Парцова представи STEM центъра, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката. Автор на проекта е арх. Магдалина Ръжева, специален гост на събитието.
Центърът се простира върху 604 кв.м със седем зони. Открит е на 31.март 2022г., рожденият ден на великия френски философ, математик и физик Рене Декарт, чиято идея „Мисля, следователно съм“ е мото на центъра. Предстои неговото разширяване с две зони – по Роботика и киберфизични системи и Дизайн и 3D прототипиране по Плана за възстановяване и устойчивост.
Гостите бяха поздравени в зоната за подготовка на учители от децата в подготвителна група Снежанка с учител г-жа Бистра Петкова с музикално изпълнение. Децата изработваха хранилки за зимуващите птици от кокосови орехи.
Темата под наслов „От нас зависи!“ е избрана от учениците като естествено продължение на тематичната линия на STEM събитията, осъществени през изминалата година: Гората, Редът в природата, Здравословно хранене и др. Събитието започна в зона Занимания по интереси и под методическото ръководство на г-жа Наджи Хаджиева и г-жа Таня Симеонова, учениците от шести клас успяха да впечатлят гостите от Франция. Със средствата на блоковото програмиране, те разработиха и озвучиха Скрач проект. С помощта на SPIKE TM Essential създадоха „Чудовищна машина за боклук“ и демонстрираха нов начин за разделното събиране на боклука. Проф. Шиваров се включи с идея за подобен прототип като част от цикличен процес на дизайн и даде пример за чуждестранен опит в тази област.
В зона Лаборатория, Николета Петкова, ученичка от 7.а клас, ръководена от г-жа Иванка Станчева, представи няколко експеримента, с които доказа свойствата на въглеродния диоксид. Заедно с гостите от Франция направиха „Слонска паста“, която беше цветният завършек в лабораторията.
Събитието продължи в зона Природни науки, където ученици от седми и осми клас представиха презентация на тема „Основните замърсители на въздуха“. Акцент беше замърсяването с въглероден диоксид и фините прахови частици, както и специалните коридори, проектирани при застрояването на София за естествено прочистване на въздуха и неблагоприятното влияние на презастрояването. Използваха интерактивни карти на живо.
Демира Димитрова от 5.в клас и Виктор Василев от 7.а клас под менторството на г-н Венелин Цветков представиха уникалните свойства на водата, които я правят подходяща среда за живот на водните обитатели.
Изабел Парчина, Лилия Никодимова и Ивона Балабанова от 10.б клас под методическото ръководство на г-жа Валерия Любенова чрез видеоматериал представиха процеса плазмолиза при растителните клетки.
Експерименталната част на темата завърши с надпревара на мраморните топчета. Ученици от 7.в клас, ръководени от г-н Фисник Ходжа, нагледно обясниха връзката между маса и обем на едно тяло плуващо в различни течности.
В зона Информационни технологии учениците от 11.а и 12.а клас показаха как се създава видео банер с Adobe PhotoShop на тема „Да спасим природата. За едно по-добро бъдеще.“.
Демонстрираха работа с маски /Clipping Mask, Layer Mask/, вмъкнаха два видео и аудио материала, преобразуваха стандартния PSD файл във файл с motion ефект и използваха различни техники за редактиране, рязане и постепенно появяване и изчезване на видео (Fade In, Fade out).
В зоната за Презентации в съвместна дискусия ученици от единадесети и дванадесети клас обсъдиха темата за реда в природата, нейното опазване и мястото на човека в нея, под ръководството на г-жа Бояна Нолчева и г-жа Констанс Хесапчиева. Изводите, до които
учениците достигнаха са, в природата всичко е свързано и ние сме част от нея като единство, така и по аналогия STEM образованието със своя интегративен подход може да ни даде най-пълно познание за света като един общ проект. Гостите изразиха своето възхищение и висока оценка за дейностите, резултатите на учениците, методите на работа на STEM педагогическия екип на 68.иновативно училище.
В зоната за свободни дискусии и релакс на STEM Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ г-жа Парцова подари стъклописи на гостите, които бяха изработени от участниците в Ателие – Клуб „Стъклопис“ под ръководството на г-жа Емилия Ценкова.
STEM събитието завърши с обща снимка, обмяна на добри практики, много нови идеи и предложения за бъдещи общи проекти по Еразъм.