Отварянето на подадените оферти в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” ще се осъществи на 08.12.2023 г. в 14.30 ч.

Изтегли съобщението в PDF формат