На 07. декември 2023г. на посещение в 68.СУ „ Акад. Никола Обрешков“ беше гл.ас. д-р Десислава Такорова от Национален археологически институт към БАН. В STEM център „Рене Декарт“ , пред учениците от 4. клас, тя представи професия Археолог. На децата бе презентирано и разказано с какво се занимават археолозите, какво са теренни проучвания, как се документира и реставрира находка, уредите и пособията с които си служат археолозите, бяха представени интересни археологически обекти в България. След презентацията се проведе дискусия с учениците, като гл.ас. д-р Такорова отговори на всички въпроси на учениците и обеща да се види отново с тях в пети клас, когато ще им разкаже за Праисторията. Учениците бяха много въодушевени от срещата.