Училищният плувен басейн на 68.СУ“ Акад. Никола Обрешков“ е обновен и модернизиран през 2023г., с монтирана и въведена в експлоатация обезмъглителна климатична камера от ново поколение. Основните социални ползи от функционирането на плувния басейн е подобряването на активния начин на живот на учениците като се предостави безопасна среда за развитие както на всекидневната спортна активност, така и на плувните успехи на учениците в 68.СУ.

Обучението по плуване се осъществява в задължителните допълнителни часове за спортни дейности на учениците от начален етап. Изключително важно е провеждането на часовете по плуване, които благоприятстват правилното развитие на гръбначния стълб, като едновременно се натоварват всички мускулни групи, ускорява се сърдечната честота и се щадят ставите от травми и износване.

Плуването като извънкласна дейност на училището, в партньорство със сдружение „Спортен клуб по водна топка ЦДНА – 2013“ е ориентирано към цялостно развитие на уменията на децата и учениците , включително социални умения, както и към първите стъпки в големия спорт на водната топка. Спортният клуб ще реализира своята програма, с която спечели обявения конкурс през декември 2023г, съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на Столична община. Заниманията ще се провеждат всеки ден от 17:00ч до  18:00ч и от 18:00ч до 19:00ч.