Втора партньорска среща по програма „Иновации в действие“

За поредна година в столичното 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ се проведе тридневна партньорска среща по програма „Иновации в действие“. Гости бяха 7. СУ „Кузман Шапкарев“ – град Благоевград, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ – гр. София и СУ „Иван Николов Момчилов“ – гр. Елена.

След откриване на мобилността и представяне на екипите участващи в иновацията, срещата продължи в STEM центъра, където четирите училища обмениха опит в различни иновативни практики и методи в образованието със забавни игри и STEM работилници.

Първи бяха г-жа Наджи Хаджиева, г-жа Деница Богданова и г-жа Таня Симеонова , които представиха проекта „Спаси контролната кула“ в зоната „Природни науки“ в STEM центъра „Рене Декарт“. В създаването на проекта участваха ученици от клуб „Spike lab“ на 68 СУ и гостуващите училища. Разделени на отбори, децата изпълниха поставената задача.

Традиционно, първият ден на партньорската среща завърши с представяне на планираните мероприятия за следващия ден и дискусия между партньорите, участващи в мобилността.

На следващия ден всички участници се събраха рано сутринта, нетърпеливи да разберат какво са им приготвили домакините за втория ден от срещата. Изненадите бяха много.

По-голямата част от програмата беше заета от интегративния открит урок на тема „Светът на цветовете – красота и наука“. Преподаватели от „Моето училище“ представиха красотата на света от гледна точка на науката по която преподават.

Възпитаниците на г-н Фисник Ходжа, учител по физика, представиха презентацията „Как Декарт вдъхновява Нютон?“ и показаха нагледно в лабораторията на STEM центъра как се пречупва светлината.

Г-н Венелин Цветков и г-жа Валерия Любенова (учители по биология) представиха новото учебно съдържание на иновативния предмет на 68 СУ „Природа и дигитален свят“.  С опити и експерименти в зона „Лаборатория“ те показаха как с интерес и забавления учениците на 68 СУ придобиват нови знания.

Екипът „Северна приказка“ на г-жа Петранка Маджарова плени вниманието на присъстващите с презентация „Северно сияние“ и играта „Предизвикателства“, в която отборите бяха заети да откриват географски обекти по зададени координати, да изработват пластилиново сияние… Г-жа Маджарова раздаде грамоти на всички участници.

Г-жа Людмила Петрова, учител по химия, показа на учениците чрез лабораторни опити как се получават различните цветове при различните химични реакции.

Кулминацията за деня беше експеримента „STEM яйце“, който беше наблюдаван с интерес от кмета на община Искър г-н Ясен Русев. Целта на опита, яйцето да остане цяло след хвърляне от четвъртия етаж на училището, беше изпълнена успешно. Яйцата и на четирите отбора останаха цели.

Третият ден на срещата започна с отрития урок по „Интерактивен, графичен дизайн“ на учениците от 8-ми клас на тема „Карикатура“. Следвайки стриктно инструкциите и насоките на г-жа Десислава Костадинова и г-жа Тина Борисова младите творци създадоха собствен графичен продукт.

Художниците на г-жа Емилия Ценкова от ателието по „Стъклопис“ показаха на гостите си как се твори върху стъкло и им помогнаха да направят собствени стъклописи.

След проекта „Етика на отговорността“ – презентация на учениците на г-жа Констанс Хесапчиева и г-жа Бояна Нолчева за прехода от консервативното към иновативното образование, срещата приключи с кръгла маса за определяне на впечатленията от мобилността и представяне на възможностите за мултиплициране на опита.

Следвайки установената практика за подписване на договор за сътрудничество и приятелство между страните, тридневната среща приключи с обещание следващата година отново да се съберат за обмяна на опит и нови идеи.