25/06/2019

Родителска среща 8. клас

Уважаеми родители на бъдещите осмокласници, На 27.06.2019г., от 18.00 часа, в Учителската стая, ще проведем родителска среща. Тема:” Кандидатстване след завършен 7. клас. Online кандидатстване.”     Очакваме ви!
20/06/2019

Свободни места след трето класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020г.

свободните места след трето класиране са: 9 (девет) попълването на свободните места ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.
19/06/2019

Проект на паралелките за 5. клас за учебната 2019/2020 г.

17/06/2019

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На 20.06.2019г. (четвъртък), 18:00ч. ще проведем първата родителска среща по паралелки. Тема: „Организация на образователния процес за учебната 2019/2020 година.” Ia клас – 206 каб. Iбклас – 205 каб. Iвклас – 204 каб. Iгклас – 203 каб. Очакваме Ви!
15/06/2019

Трето класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

няма приети ученици свободните места ще бъдат обявени на 20.06.2019г. попълването на свободните места след трето класиране ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.
12/06/2019

Свободни места след второ класиране

Свободни места след второ класиране: 9 (девет). Заявленията за участие в трето класиране се подават на 13.06.2019 г. от 7.30 ч. до 17.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 7.30 ч. до 12.00 часа в стая 106.
12/06/2019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Обявление Заповед Предложение
10/06/2019

Второ класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

06/06/2019

Свободни места след първо класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места след първо класиране: 8 (осем). Училищният план-прием ще бъде увеличен с една паралелка (24 ученици) със заповед на Министъра на образованието и науката. Заявленията за участие във второ класиране се подават на 07.06.2019 г. от 7.30 ч. до 17.00 ч. и на 10.06.2019 г. от 7.30 ч. до […]