Първи клас 2020/2021

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРИЕМ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Заявление за участие в класиране (по образец) - заявление можете да изтеглите от тук;
2. Заявленията се подават по електронен път.
3. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището (sou68@abv.bg), се въвежда във входящия дневник на училището;
4. Родителят на имейл получава входящ номер на документа.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Моля да се запознаете с проекта на паралелките за учебната 2020/2021г. и с презентацията „Първа родителска среща“

Родителската среща по паралелки ще се проведе на 03.09.2020г., четвъртък от 18,00ч.

Обявените свободни места се заемат до 14.09.2020г.

С пожелание за здраве и слънчево лято,

РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР НА 68. СУ
„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”

План-прием68. СУ ще приеме 96 ученици в 1. клас за учебната 2020/2021г. в четири паралелки по 24 ученици. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

 • английски език и информационни технологии;
 • изобразително изкуство и информационни технологии.

 • Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и вече има сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Разширеното изучаване на изобразително изкуство е дългогодишна традиция на училището с възможности за специфична насоченост - стъклопис.

  Допълнителна подготовка  В допълнителната подготовка /факултативни учебни часове/, по избор на родителите, се осъществява обучение по:

 • гражданско образование-модул “Добрите обноски“;
 • плуване;
 • религия.

 • Задължителните допълнителни часове по спортни дейности също са с насоченост плуване. Така училището осъществява друга своя стратегическа цел -за развитие на уменията по спорт чрез максимално използване на възможностите на модерния училищен басейн.

  Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа- ресурсни учители, психолози, логопед.

  Занимания по интереси


  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока – математика и природни науки, гражданско образование /"Приятелите на Зипи“, “Ябълка“ – по съвместен проект с НПО „Анимус“/, спорт, вокална умения и музикотерапия, стъклопис. Заниманията по проект “Образование за утрешния ден“ имат за цел развитие на дигиталните компетентности – „ Забавният Скрач“, „Петте ключа към дигиталните компетентности“.

  Извънкласни дейности


  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език- по сертифицираните програми на Образователен център АДВАНС и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес/, плуване, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол – по избор.

  „Моето училище!“

  Учебна среда:

 • Обучението се осъществява в модернизирани класни стаи с ново оборудване, мултимедия във всяка учебна стая, компютърни кабинети за обучение по информационни технологии, интерактивен кабинет, кабинет по религия.
 • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение.
 • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог.
 • Училищният стол и два бюфета осигуряват здравословно хранене.
 • Училището работи по различни проекти по отношение на развитието на уменията на учениците, като вече за трета година е сред най-добрите в проекта „Детско полицейско управление“.

  Училищният план-прием за 1. клас на 68.СУ обединява различни стратегически цели в една цел:

 • постигане на високо качество на обучението, чрез различните форми на подготовка, през призмата на интересите на учениците, с висок успех при измеримост на резултатите, при участие и достойно представяне на състезания и олимпиади на различни нива;
 • формиране и развитие на моралните ценности и осмислено, активно социално поведение в едно съвременно гражданско общество.

 • 68. СУ, с подкрепата и съдействието на Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия съвет има амбицията, при непрекъснато подобряване на учебната и спортната среда, със своите отлични учители, с партньорите да реализира и развива възможностите и интересите на своите ученици на територията на училището – училището, което неслучайно наричаме „Моето училище!“. Нека заедно да постигаме повече!
  OFDZ6O0 copy

  Необходими документи за прием в 1. клас

  Подаването на заявления за участие в класирането по графика на дейностите ще се осъществи от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г., включително, изцяло по електронен път по един от двата начина:

  1. Заявлението се попълва коректно в онлайн система за подаване на заявление в 1.клас /натиснете тук и изтеглете кратко указание за използване/. Родителят веднага получава входящ номер от системата, с който участва в класирането.

  Използването на електронната система ще улесни организацията на приема. С цел по-лесната и бърза обработка на данни, Ви препоръчваме да използвате този вариант.

  2. Изтегляне на заявлението от тук. Заявлението се попълва коректно от родителя/настойника и се изпраща на електронната поща на училището sou68@abv.bg. Родителят получава на имейл входящ номер, с който участва в класирането.

  Важно: При невъзможност за използването на онлайн системата за кандидатстване, която ще генерира автоматично входящ номер, използвайте вариант 2. Имайте предвид, че при този вариант, ще е необходимо време да се обработят Вашите данни и да получите входящ номер.


  Обявяването на класирането се извършва по входящия номер.


  Записване на класираните ученици в 1. клас:

  1. За категория „А. Водещ критерий” задължително се подават следните документи:
 • Оригинал на Удостоверение за постоянен /настоящ адрес на ДЕТЕТО /справка по служебен път от районната администрация/;
 • Копие на акт за раждане на детето /справка по служебен път от районната администрация/.

 • 2. При наличие на допълнителни критерии се добавят също:
 • Копие от решение на ТЕЛК на детето;
 • Копие от Акт за смърт на родителите;
 • Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;
 • Копия от удостоверения за раждане на децата;
 • Копие от съдебно решение или заповед за настаняване;
 • Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

  3. Оригинал на задължителните документи, удостоверяващи валидните критерии;
  4. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование;
  5. Оригинал на удостоверение за раждане (проверява се от комисията);
  6. Заявление за посещаване на група за целодневна организация на учебния ден;
  7. Заявление за посещаване на допълнителен час за спортни дейности – плуване;
  8. Декларация за предоставяне на лични данни;
  9. Здравно-профилактична карта с отбелязани всички имунизации към датата на записване – представя се на класния ръководител в срок от 9.09.2020 год. до 13.09.2020 год.
 •  
  kr-1-01kr2-02
   

  График на дейностите

  Срок Дейност Място
  30.03.2020 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в 1.клас интернет страница на 68.СУ
  от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием на учениците в 1.клас електронна поща
  01.06.2020 г. в 17.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране интернет страница на 68.СУ
  от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 часа Записване на учениците приети на първо класиране 106 стая
  08.06.2020 г. в 18.00 часа Обявяване на незаетите места за второ класиране интернет страница на 68.СУ
  от 09.06.2020г до 15.06.2020 г. вкл. (На 09.06.2020г. и 11.06.2020г. заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по бълг. език и литература и математика за VII кл.) Подаване на заявления за участие във второ класиране електронна поща
  15.06.2020 г. в 18.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране интернет страница на 68.СУ
  1от 16.06.2020г. до 18.06.2020 г. до 17.00 часа Записване на учениците приети на второ класиране 106 стая
  18.06.2020 г. в 18.00 часа Обявяване на незаетите места за трето класиране интернет страница на 68.СУ
  от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 часа Подаване на заявления за участие в трето класиране 106 стая
  22.06.2020 г. в 18.00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране интернет страница на 68.СУ
  от 23.06.2020 г. до 24.06.2020г. до 17.00 часа Записване на учениците приети на трето класиране 106 стая
  24.06.2020 г. в 18.00 часа Обявяване на свободните места след трето класиране интернет страница на 68.СУ
  от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране интернет страница на 68.СУ
  Прилежаща територия на училището за прием на ученици в първи клас, блокове с номера и улици:

  бл. 202, бл. 205, бл. 206, бл. 207, бл. 208, бл. 209, бл. 210, бл. 211, бл. 212, бл. 213, бл. 214, бл. 215, бл. 216, бл. 217, бл. 218, бл. 219, бл. 220, бл. 221, бл. 222, бл. 223, бл. 224, бл. 225, бл. 226, бл. 227, бл. 228, бл. 251, бл. 252, бл. 253, бл. 254, бл. 255, бл. 256, бл. 257, бл. 258, бл. 259, бл. 260, бл. 261, бл. 262, бл. 263, бл. 264, бл. 265, бл. 266, бл. 267, бл. 268, бл. 269, бл. 270, бл. 271, бл. 272, бл. 273, бл. 274, бл. 275, бл. 276, бл. 301,
  ул. „Излак“ 4,
  бул. „Копенхаген“ 17, 23А, 23Б, 36, 38,
  ул. „Мария Нейкова“ 4,
  ул. „Обиколна“ № 56,
  ул. „Хайделберг“,
  ул. „Полк. Хр. Арнаудов“ № 8,
  бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 130, 132
  Граничен прилежащ район na 68.СУ "Акад. Никола Обрешков":

  4. ОУ, 150. ОУ, 163. ОУ