Седмично меню

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

Бихме искали да Ви информираме, че 68 СУ „Акад.Никола Обрешков“ се присъединява към уеб-портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Порталът ще улесни в голяма степенползващите го Родители и Ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Чрез портала,Родителите и Настойниците ще могат:
  • да поръчват училищния обяд на децата си по интернет;
  • да заплащатонлайн чрез дебитна/кредитна картаобяда и заявените услугис помощта наонлайн платежна система;
  • да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, като да гиотказват или пренасочват купона в рамките на деня;
  • ще имат възможност в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки;

Въпрос: Как става всичко по-горе изброено?
Отговор: Може да научите, като разгледате нашето кратко ръководствона адрес:https://smartercard.bg

Цената за поддръжка и обработка на профила на Родителя или Настойника,и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

Също така, Родители, бихме искали да знаете, че:
  • Ако системата не Ви позволява да закупите купони, то трябва първо да заплатите абонамента за месеца;
  • Ако имате купони за възстановяване, можете да ги използвате преди да закупите нови такива;
  • Можете да закупите купони до 22:30 на предишния ден;
  • Можете да откажете купон до 8:30 ч.на същия ден. Неизползвани купони, които не са отказани по надлежния ред, не се възстановяват;
  • Ако имате затруднения с плащането на Вашите поръчки, моля опитайте с друг браузър или се обърнете към банката издател на Вашата карта;
  • Със своята надеждност, СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

Електронните карти и купоните ,ще се продават пред първия вход на учебното заведение на 15.09.21г.от 10:00 ч.до 13:00 ч.

Телефон за връзка на електронния портал :0886002209
Телефон за връзка с фирмата обслужваща хрането на децата в училището:0898578582
Столовото хранене в 68 СУ”Акад.Никола Обрешков” ще започне от 18.09.2023г.

За периода 18.09.2023г.-22.09.2023г.

За периода 25.09.2023г.-29.09.2023г.

За периода 02.10.2023г.-06.10.2023г.

За периода 09.10.2023г.-13.10.2023г.

За периода 16.10.2023г.-20.10.2023г.

За периода 23.10.2023г.-27.10.2023г.

За периода 02.11.2023г.-03.11.2023г.

За периода 13.11.2023г.-17.11.2023г.

За периода 20.11.2023г.-24.11.2023г.

За периода 27.11.2023г.-01.12.2023г.

За периода 04.12.2023г.-08.12.2023г.

За периода 11.12.2023г.-15.12.2023г.

За периода 18.12.2023г.- 22.12.2023г.

За периода 03.01.2024г.- 05.01.2024г.

За периода 08.01.2024г.- 12.01.2024г.

За периода 15.01.2024г.- 19.01.2024г.

За периода 22.01.2024г.- 26.01.2024г.

За периода 29.01.2024г.- 02.02.2024г.

За периода 06.02.2024г.- 09.02.2024г.

За периода 12.02.2024г.- 16.02.2024г.

За периода 19.02.2024г.- 23.02.2024г.

За периода 26.02.2024г.- 01.03.2024г.

За периода 05.03.2024г.- 08.03.2024г.

За периода 11.03.2024г.- 15.03.2024г.

За периода 18.03.2024г.- 22.03.2024г.

За периода 25.03.2024г.- 29.03.2024г.

За периода 08.04.2024г.- 12.04.2024г.

За периода 15.04.2024г.- 19.04.2024г.

За периода 22.04.2024г.- 26.04.2024г.

За периода 29.04.2024г.- 30.04.2024г.

За периода 07.05.2024г.- 10.05.2024г.

За периода 13.05.2024г.- 16.05.2024г.

За периода 21.05.2024г.- 23.05.2024г.