Учебна среда

Нашето училище разполага с:

Два компютърни кабинета с непрекъснат достъп до Интернет;
Кабинет и действаща лаборатория по химия;
Кабинет и лаборатория по физика;
Кабинет по изобразително изкуство;
Кабинет по музика;
Кабинет по религия;
Логопедичен кабинет;
Стоматологичен кабинет;
Ресурсен кабинет;
Богата библиотека с читалня;
Два физкултурни салона;
Финес зала;
Ученически стол;
Бюфет;
Просторна актова зала.

За здравето, спокойствието и сигурността на учениците ежедневно се грижат:

Медицинско лице;
Стоматолог;
Логопед;
Училищен психолог;
Охранители .