Уважаеми ученици и родители,На 10.01.2019г., четвъртък, от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи по паралелки за учениците от I-XII клас. Тема:” Резултати от образователния процес. Завършване на първия учебен срок. Училищен план- прием- проучване на нагласите.”

Очакваме ви!

Румяна Парцова: /п/
Директор на 68. СУ
„Акад. Никола Обрешков“