Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект, паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн и паралелка STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност – няма свободни места

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн 8.клас – няма свободни места.

Свободни места в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност 8.клас – няма свободни места

Свободни места в паралелка със STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии 8.клас – няма свободни места

При освобождаване на на места училищната комисия ще приема, класира и записва учениците в периода 17.08.–04.09.2022г.;

Учениците подават на място:

  • заявление до директора по образец на училището;
  • свидетелство за основно образование – оригинал

Комисията класира кандидатите в низходящ ред по бал: (2 х БЕЛ + 2 х МАТ) + (1 х ИТ + 1 хПърви ЧЕ) и записва учениците в рамките на свободните места за профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Комисията класира кандидатите в низходящ ред по бал: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ) + (1 х БЗО + 1 х ХООС) и записва учениците в рамките на свободните места за профил „Природни науки“

 

График на дейностите:

Вид дейност Срок
1. Прием на документи – заявление; свидетелство за основно образование 17.08. -.04.09.2023г.
2. Обявяване на класирането 05.09.2023г.
3. Записване на класираните 07.09-08.09.2023г

РУМЯНА ПАРЦОВА  
ДИРЕКТОР НА 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков“