18/09/2023

Първи учебен ден!

15.09. е един от най- вълнуващите празници, очакван с трепет и малко тъга. Трепет от новото начало на новата учебна година и тъга по отиващото си лято, веселите игри и морски приключения. 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ отвори врати и посрещна своите ученици, които озариха с усмивки, песни и добро настроение […]
11/09/2023

Зелено лято

НП „ БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ” гр. Велинград , хотел „Селект“ 06.09. – 10.09. 2023г. В периода 06.09. – 10.09.2023г. ученици от 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ взеха участие в НП „България – Образователни маршрути“. В нея се включиха 40 ученици от 8., 9., 10. и 11. клас. Те бяха […]
09/09/2023

Тържествено откриване на новата учебна година

Уважаеми ученици и родители,Тържественото откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2023 г., петък, от 10:00 часа в училищния двор.Моля учениците да се явят не по-късно от 09:45 часа пред вход В на училищния двор и да заемат определените им места по паралелки.Очакваме Ви!Румяна ПарцоваДиректор на 68.СУ “Акад. […]
04/09/2023

Паралелки 8. клас за учебната 2023/2024 година

8.а клас – STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност 8.б клас – STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект 8.в клас – STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн
04/09/2023

Паралелки 5. клас за учебната 2023/2024 година

5.а клас – с разширено изучаване на математика 5.б клас – с разширено изучаване на руски език/математика 5.в клас – с разширено изучаване на изобразително изкуство
04/09/2023

Четири медала за г-н Борислав Пелтеков при участието му във Форум на спортните педагози от висшите училища в България

За пореден път в курорта Лозенец се проведе Форумът на преподавателите по спорт от висшите училища в България, организиран от Департамент по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“. През тази година участие в него взеха представители на домакините, ШУ „Епископ Константин Преславски“, МУ – Пловдив, ВТУ „Св. Св. Кирил и […]
30/08/2023

Синьо лято

НП „България – Образователни маршрути“, гр. Царево, 18.08.-22.08.2023г. През месец август ученици от 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ взеха участие в Национална програма „България – Образователни маршрути“, насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. В нея се включиха 80 ученици от начален и прогимназиален етап. […]
18/08/2023

Родителски срещи през септември

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва: на 12.09.2023г., вторник, 17.00 часа в класните стаи – първи клас, пети клас и подготвителна група . на 18.09.2023г., понеделник, 18.00 часа в класните стаи – осми клас на 20.09.2023г., сряда, 18.00 часа в класните стаи – втори клас, трети клас, четвърти […]
16/08/2023

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект, паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн и паралелка STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност – няма свободни места

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн 8.клас – няма свободни места. Свободни места в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност 8.клас – няма свободни места […]
10/08/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – четвърто класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, На 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г., петък и понеделник, класираните на четвърти етап за прием в 8. клас ученици следва да се запишат в 68.СУ “Академик Никола Обрешков“ с оригиналите на свидетелствата за основно образование. Училищната комисия е […]
31/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – трето класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, На 01.08.2023 г. и 02.08.2023 г., вторник и сряда, класираните на трети етап за прием в 8. клас ученици следва да се запишат в 68.СУ “Академик Никола Обрешков“ с оригиналите на свидетелствата за основно образование. Училищната комисия е […]
27/07/2023

Уважаеми родители,

На основание писмо на МОН № 0522-625/ 06.07.2023г. отпада необходимостта от издаването на служебни бележки за отпускане на еднократна помощ на учениците от 1.,2.,3.,4. и 8. клас. Заявленията от родителите се подават в териториалните дирекции за социално подпомагане по местоживеене, а статусът на учениците ще се проверява по служебен път. […]
27/07/2023

Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2023/2024 година към дата 28.07.2023 г.

КЛАС   СВОБОДНИ МЕСТА I клас Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас – АЕ/ИТ IIА АЕ/ИТ 3 IIБ АЕ/ИТ 0 IIВ АЕ/ИТ 0 IIIА АЕ/ИТ 0 IIIБ АЕ/ИТ 0 IIIВ АЕ/ИТ 0 IV А ИИ/МАТ 0 IV Б АЕ/МАТ 2 IV В АЕ/МАТ 1 IV Г АЕ/МАТ 4 V […]
21/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – второ класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, На 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези […]
19/07/2023

Проект на паралелките в 5. клас за учебната 2023/2024 към 18.07.2023 г..

5.а клас - паралелка с разширено изучаване на математика за учебната 2023/2024 година 5.б клас - паралелка с разширено изучаване на руски език/математика за учебната 2023/2024 година 5.в клас - паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуствоза учебната 2023/2024 година
19/07/2023

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 18.07.2023 г.

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г.   изтегляне
12/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – първо класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град напомня: Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като […]
11/07/2023

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година, 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков” кандидатства по Националната програма „ Заедно в изкуствата и спорта”. Училището получи финансиране, за да реализира:В първи модул – изкуства:Вокална група- Забавна и естрадна песен,1-4 клас, 12 ученици с двама ръководители.Във втори модул- спорт бяха финансирани три отбора: 1. Отбор […]
07/07/2023

Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на 10.клас

Тържественото връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и за завършен първи гимназиален етап на 10.клас бе истински празник за училищната общност! Учениците с постигнати високи резултати ще участват в НП “България-образователни маршрути” в морски лагер, хотел “Примеа”, град Царево или спортен лагер в град Велинград, […]
05/07/2023

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 30.06.2023 г.

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г.   изтегляне
30/06/2023

Здравей, очаквано лято!

На 30.юни, последният учебен ден, г-жа Румяна Парцова, директор на 68.СУ,  връчи грамоти, химикалка и значка на училището на 40 ученици от 7.-11. клас за постигнати високи резултати в образователния процес и принос към развитието на училищната общност. Наградените ученици ще участват в дейностите по НП “България-образователни маршрути” в град […]
28/06/2023

Проект на паралелките в 5. клас за учебната 2023/2024 към 04.07.2023 г..

5.а клас - паралелка с разширено изучаване на математика за учебната 2023/2024 година 5.б клас - паралелка с разширено изучаване на руски език/математика за учебната 2023/2024 година 5.в клас - паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуствоза учебната 2023/2024 година
22/06/2023

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Моля да се запознаете с проекта на паралелките за учебната 2023/2024г. РУМЯНА ПАРЦОВА ДИРЕКТОР НА 68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”
22/06/2023

Изложение на Средните училища в район “Искър” – 22.06.2023 г.

Събитието се проведе в градинката до ОКИ-Дом на културата „Искър“. На мястото бяха разположени щандове на всички средни училища на територията на района – 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, 69. СУ „Димитър Маринов“, 108. СУ „Никола Беловеждов“, Професионалната гимназия по транспорт.  68. СУ “Академик Никола Обрешков“ представи своя прием в […]
19/06/2023

Родителска среща – първи клас

Уважаеми родители, на 23.06.2023 г., петък от 17 часа в актовата зала на училището, ще се проведе родителска среща. Очакваме Ви! Румяна Парцова директор 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”
19/06/2023

Тържествена церемония по връчването на сертификати за участие в националния кръг на състезанието по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL)

На 15 юни във фоайето на 68.СУ пред орелефа на Академик Никола Обрешков се състоя тържествена церемония по връчването на сертификати за участие  в националния кръг  на състезанието по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL) на нашите ученици: № име и фамилия ниво резултат – национален кръг резултат – […]
15/06/2023

Спортен празник и турнир “Димитрина Денева”

На 14.06.2023 г. се състоя първият спортен турнир в чест на г-жа Димитрина Денева, дългогодишен учител и спортист с високи постижения. В програмата участваха учениците от 4. до 11. клас. С голяма радост и удовлетворение от своето представяне, в индивидуална и отборна надпревара, класираните ученици получиха награди от директора на […]
05/06/2023

Прием в първи клас – първо класиране

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Записването на приетите на първо класиране на учениците ще се състои от 06.06.2023г. до 16.06.2023г., от 08.00 до 18:00 часа в училището, кабинет 106 с изключение на 13.06 и 16.06., поради провеждането на НВО за 7. и 10.клас Необходими документи: Оригинал на удостоверение за завършено […]
02/06/2023

68. СУ”Акад. Никола Обрешков” с нов партньор в извънкласните дейности по английски език – Дружество “Луис Карол”

Ежедневно чуждоезиково обучение за деца и ученици от 6 до 14 години. В 7.клас учениците завършват със сертификат за ниво B2 на Университета в Кеймбридж.
24/05/2023

Честит 24. май!

Честит 24. май! Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Учениците на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” почетоха делото на светите братя Кирил и Методий с китка от рисунки, български песни и стихотворения, посветени на двамата първоучители. Тяхното дело е написано […]
12/05/2023

Професия геолог

На 12. май 2023г. гост на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” бе гл.ас. д-р Камелия Маринова от Минно – геоложки университет “Св. Иван Рилски”. Пред учениците от 3.б клас беше представена професията ” Геолог “, какво са полезните изкопаеми и как ги използваме в ежедневието ни.  Учениците направиха опити за твърдостта […]
11/05/2023

Тържествен водосвет

С тържествен водосвет бе отбелязан християнският празник на Светите братя първоапостоли и равноапостоли Кирил и Методий, 11.май. Отец Лазар, предстоятел на храм ” Св. Георги Победоносец” отправи пожелания за здраве и успех!
10/05/2023

Ден на ученическо самоуправление

На 09.05.2023г. 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ проведе Ден на ученическо самоуправление. Основната му цел е да покаже, е ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, но само ако в него се включат ученици със своите компетентности. В края на работния ден се свика съвет на заместващите педагози, на който главна […]
10/05/2023

В света на лего роботиката! Втора партньорска среща по НП “Иновации в действие” с домакин СУ “Цар Симеон Велики” – град Видин

В периода 3. – 5. май 2023 г. 68.СУ „Никола Обрешков“  участва във втората партньорска среща по НП „Иновации в действие“ в СУ „Цар Симеон Велики“-  град Видин. В мобилността се включиха и екипите от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“- град Якоруда, ОУ „Васил Левски“- село Караджово, област Пловдив. В […]
02/05/2023

Заедно постигаме успех! 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” – домакин на партньорска среща по НП “Иновации в действие”

В периода 26. – 28. април се проведе първа партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 2023, на която домакин е 68.СУ „Академик Никола Обрешков“, град София. Гостуващи училища бяха СУ „Цар Симеон Велики“ – град Видин – иновативно училище, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда – […]
01/05/2023

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

 
01/05/2023

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка с началото на кампанията за прием на 24 април 2023 г. в електронната платформа на ИСОДЗ, ПГУ и 1. клас Ви информирам, че план-приемът на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ е представен на училищния сайт в секция „ Прием “. Училищната комисия за прием в 1. клас е […]
26/04/2023

Инициатива “Вие сте нашето бъдеще!”

Инициатива “Вие сте нашето бъдеще!” На 26.април кметът на район Искър г-н Ивайло Цеков и общинският съветник г-жа Лорета Радева, на тържествен прием в Дома на културата, Искър поздравиха зрелостниците. Район “Искър”
24/04/2023

Пролетно почистване на училищния двор

С пролетно почистване на училищния двор отбелязахме Денят на Земята. В класирането 10.а и 11.а клас заеха първото място. Второто място спечели 8.б клас. 6.б и 6.в клас са трети. Грамоти за активно участие получиха 5.а, 5.б, 6.а клас. Директорът на училището, г-жа Румяна Парцова връчи грамоти и награди на […]
24/04/2023

Световен ден на книгата

С литературно четене, дейности в училищната библиотека, представяне на любими книги, презентации във фоайето  на училището от отбелязахме Световният ден на книгата и авторското право, 23.април.
24/04/2023

VI място в Националното състезание по компютърно моделиране

На 22.04.2023 г. се проведе на Националното състезание по компютърно моделиране- национален кръг в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен. Максим Ламбиев от 3.a клас се класира на VI място в състезанието. Показа знания и умения за създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в […]
22/04/2023

Денят на Земята е! Обичайте планетата си!

19/04/2023

Резултати от националния кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България KGL , Казанлък 11.03.2023 г.

Тодор Караджинов – PRE- A1 – 100.00 т. Радослав Парушев – PRE A1 – 94.00 т. Кристина Венкова – А1 – 92.50 т. Силвана Джумайска – A1 Senior – 95.00 т. Никола Николов – A1 Senior – 97.50 т. Диана Стефанова – A2 – 92.50 т. Изабел Парчина – B1 […]
07/04/2023

Голям успех за волейболистите от 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“

На 07.04.2023 г. в залата на НСА „Васил „Левски“ се проведе областният етап от Ученическите игри по волейбол за учебната 2022/2023 година. Като първенци на район „Искър“, в него взеха участие девойките и юношите от 11. и 12. клас на нашето училище. С победа с 2:1 гейма над 128. СУ […]
07/04/2023

Да посрещаме гости от Азия

На 04.04. и 05.04.2023г. в STEM центъра – зона природни науки се проведе ролева игра на тема: „ Да посрещаме гости от Азия“ – Япония, Индия, Саудитска Арабия, Китай, Русия и Индонезия. Азия е континент, известен с богатото си културно наследство и разнообразие. От извисяващите се Хималайски планини до буйните […]
18/03/2023

„Хъшове“

За поредна година ученици от 7.а, 7.б, 10.а, 11.а и 12.а клас посетиха една от най-впечатляващите постановки на Народен театър „Иван Вазов“ „Хъшове“. Безсмъртната пиеса от Иван Вазов, по повестта „Немили-недраги“, оживя на сцената, благодарение на движещата се сцена и постоянно променящите се декори, брилянтното музикално оформление и вдъхновяващата и […]
17/03/2023

Утро на запознанството

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Традиционното за 68. СУ “Акад. Никола Обрешков” Утро на запознанството /ден на отворените врати/ ще се състои на 25.03.2023 г., събота от 10.30 часа, Актова зала. Програма: Откриване в Актовата зала – представяне на педагогическия екип Арт-работилници на ученици от начален етап Посещение на Центъра […]
16/03/2023

Веселата къща

На 14.03.2023 г. ученици от начален етап с ръководители г-жа Мария Дорохина, г-жа Христина Дичева и г-жа Яна Стефанова поставиха началото на пролетните пътувания в 68.СУ. Еднодневната екскурзия започна с посещение на парк Рила в град Дупница. Времето съответстваше напълно на настроението на групата – слънчеви, усмихнати, учениците се забавляваха, […]
07/03/2023

Патронен празник на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”

На 06.03.2023г. 68.СУ отбеляза 127 години от рождението на акад. Никола Обрешков –  Патрон на нашето училище. Празничният ден започна с планирани дейности в класните стаи – ученици решаваха задачи и гледаха презентации, посветени на живота и делото на Никола Обрешков. Проведоха се спортни игри по НП „Заедно в изкуствата […]
03/03/2023

Честит 3.март!

О, Шипка! Три деня младите дружиникак прохода бранят. Горските долинитрепетно повтарят на боя ревът.Пристъпи ужасни! Дванайсетий пътгъсти орди лазят по урвата диваи тела я стелят, и кръв я залива.Бури подир бури! Рояк след рояк!Сюлейман безумний сочи върха паки вика: “Търчете! Тамо са раите!”И ордите тръгват с викове сърдити,и “Аллах!” гръмовно […]
24/02/2023

Резултати от вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език – KGL

     На 11.02.2023 г. се проведе вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език – KGL, което Асоциацията на Кеймбридж училищата организира.        Всички участници от нашето училище положиха огромни усилия и постигнаха много добри резултати. За Националния кръг на състезанието, което ще се проведе в гр. Казанлък на 11.03.2023 г. се […]
23/02/2023

STEM събитие „Редът в природата“

На  23.02.2023 г. в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, в STEM център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ се състоя STEM събитие на тема „Редът в природата“. Г-жа Румяна Парцова – директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ и г-н Владимир Колев – управител на Клет – България откриха […]
16/02/2023

Среща с актьора Валери Йорданов

В STEM – Зона за презентации ученици от 7.а, 7.б, 10.а, 11.а и 12.а клас присъстваха на среща с актьора Валери Йорданов – театрален и филмов актьор и режисьор. Актьорът сподели своите виждания как театърът може да бъде използван за образователни и възпитателни цели.        Актьорът сподели примери от своя […]
27/01/2023

Национално състезание по английски език – 11. февруари 2023г.

Националното състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България-KGL, вътрешноучилищен кръг, ще се проведе на 11. февруари 2023г., събота, от 10.00 часа. Нивата, определени според Общата европейска езикова рамка за училищния кръг на KGL са: Pre-A1, A1, A1 Senior, A2, B1, B2. Най-добре представилите се […]
09/01/2023

Училищният басейн с нова визия. Ремонтните дейности са в процес на осъществяване.

68.СУ спечели проект към Инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката за възстановяване и модернизация на училищния басейн. Благодарим за високата оценка!
06/01/2023

Конкурс „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“

Кои са победителите в конкурса за най-оригинално украсено коледно дръвче с рециклирани материали, който Столична община организира сред учениците в края на миналата година. На първо място е проектът на Професионалната гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”. На второ място са отличени 3.в клас от 68. СУ “Акад. Никола Обрешков”, а […]
30/12/2022

Весела Коледа и щастлива нова 2023 година!
„Коледен звън“ в 68.СУ „Академик Никола Обрешков“

На 16.12.2022г. в 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ се проведе Коледно STEM изложение на проекти. Тържественото откриване се състоя в Центъра по природни науки, изследвания и иновации “ Рене Декарт“,  със специален  гост д-р Атанас Грозданов, зоолог в катедра „Зоология и антропология“ в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.             […]
10/12/2022

Програма на коледните дейности в 68. СУ “ Акад. Никола Обрешков“ 16.12.2022г. – 23.12. 2022г.

03/12/2022

15 години от създаването на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

В София се състоя тържественото отбелязване на 15-годишния юбилей на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. На него бяха връчени и ежегодните награди за образование на сдружението. Наградите отличиха най-изявените и мотивирани представители на асоциацията в пет категории: “Отговорник на годината”, “Учител на годината”, “Директор на годината”, “Езиков център на […]
02/12/2022

Национално състезание по компютърно моделиране за 3. и 4. клас

На 25.11.2022 г. (петък) от 14,00 часа в 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ се проведе общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране върху материал изучаван в 3. и 4. клас от задължителната подготовка по предмета. В надпреварата взеха участие 16 четвъртокласника и 19 третокласника. Забавлявайки се, показаха своите знания и […]
29/11/2022

Олимпиада по математика – общински кръг

Общинският кръг на олимпиадата по математика за 4,5,6,7,8,9,10,11,12.клас ще се проведе на 10.12.2022 г. (събота) от 09:00 ч. в 68.СУ. За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, трябва да подаде до класния ръководител за 4. клас или учителя по математика декларация по образец до 29.11.2022г. вкл., за информираност […]
23/11/2022

ПОКАНА

от Румяна Ценева Парцова Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ ОТНОСНО: конституиране на нов Обществен съвет към 68.СУ Уважаеми родители, Уважаеми представители на родителските активи в училището, Каня ви да участвате в общо събрание за избор на нов Обществен съвет към 68.СУ на 08.12.2022г. от 18:00 часа в учителската стая […]
19/11/2022

НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Център по природни науки, изследвания и иновации “Рене Декарт”, открит на 31 март 2022 г. НП „Изграждане на училищна STEM среда“ Център по природни науки, изследвания и иновации “Рене Декарт” Официална церемония по откриване на Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“
19/11/2022

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана […]
19/11/2022

Обява за провеждане на конкурс за Извънкласни дейности 2022/2023

ОбяваЗаповед за избор на изпълнител за извънкласни дейностиПриложение 1 – Проект на договорПриложение 2 Образец 1 – Заявление за участиеОбразец 2 – Списък на педагогическите специалисти Образец 3 – Ценова оферта
18/11/2022

Открит STEM урок

На открит урок в STEM центъра „Рене Декарт” на 68 СУ „Акад. Никола Обрешков”, в зона „Занимания по интереси”, дигиталните творци на г-жа Наджи Хаджиева от Va клас запознаха своите гости с червенооката дървесна жаба, която разказа за своя дом. В урока се включиха и г-жа Иванка Станчева и г-жа […]
07/11/2022

„Отново заедно“ в к.к Пампорово – 01.11 – 06.11.2022г.

Отново заедно с Национал турс, но този път в Родопите през есента. Тук в нежната прегръдка на планината, сред пъстротата на листата и свежия боров въздух, имахме изключителната възможност да преживеем шест щастливи дни в уюта на хотел „Камелия“ в к.к Пампорово. В националната програма взеха участие 150 ученици, избрани […]
01/11/2022

Признание по повод Деня на народните будители

В Деня на народните будители, с плакет и грамота за принос в българското образование кметът на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков и общинският съветник г-жа Лорита Радева, в Дома на културата „Искър“ отличиха двама учители от 68.СУ„Академик Никола Обрешков“ д-р Николай Шекеров и г-н Трифон Трифонов. Годината за 68 СУ […]
01/11/2022

1 ноември – Ден на народните будители.

Поздрав на Клуб за занимания по интереси “Вълшебният свят на литературата” с ръководител госпожа Красимира Иванова.
28/10/2022

Екскурзия до Рилския манастир

На 28.10.2022 г ученици от 1.а,2.а,2.б,3.б и 3.в класове бяха на екскурзия до Рилския манастир. Децата разгледаха спокойно манастира, след което посетиха гроба на Иван Рилски, а след това играха на воля на една от хубавите Рилски поляни. Макар че беше стръмна пътеката нагоре, никой не се отказа да стигне […]
27/10/2022

“Капачки за бъдеще”

Кампанията „Капачки за бъдеще“ е кауза, която общността на 68.СУ подкрепя от самото и стартиране. Усърдието в добрите ни намерения беше подкрепено с инсталирането на контейнер –сърце, дарение от бивши ученици на госпожа Мими Гатева, което беше поставено на входа на училището в края на миналата учебна година. Само за […]
24/10/2022

Уъркшоп посветен на работата със социалните мрежи

На 24.октомври в STEM центъра на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, сдружение „Професионален форум за образование“ , организира, уъркшоп посветен на работата със социалните мрежи. Учениците от 10.а и 11.а клас разговаряха за маркетинг и социални мрежи, как и къде да си намерят работа в сферата на дигиталните технологии, що […]
19/10/2022

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, поради удължаване на противоепидемичните мерки, извънкласните дейности по таекуондо, баскетбол, футбол, модерни танци ще се провеждат от 14.11.2022г., понеделник в сградата на училището.
14/10/2022

Пловдив- древен и вечен

На 13.10.2022г. с ученици от начален етап, се проведе екскурзия с учебна цел до древния и вечен – град Пловдив. Възпитаниците на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ усетиха духа на няколко преплитащи се епохи- Античност, Средновековие и Възраждане. Като в машина на времето прелитахме от славната арена на величествения театър, […]
07/10/2022

Посещение на Националния антропологичен музей- София

В началото на месец октомври, учениците от 5. и 10. клас на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ посетиха Националния антропологичен музей- София. Праисторията безспорно е един от най- интересните периоди в историята. Писмени извори няма, но пък затова епохата е дарила човека с безброй материални извори и човешки останки. И […]
17/09/2022

Родителски срещи през септември

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва: На 21.09.2022г., сряда – на 2. клас, 3. клас, 4. клас, 6. клас, 7. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас; Начало: 18:00ч., класни стаи Очакваме ви! Румяна ПарцоваДиректор на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”
16/09/2022

Първи учебен ден!

Петнадесети септември отново се превърна в истински празник и както повелява традицията го отбелязахме с песни, стихове и много усмивки. Официалното откриване бе за децата от подготвителна група и учениците от първи, пети и осми клас. Тържеството започна в 10:00 часа с посрещане на училищното знаме и Химна на Република […]
13/09/2022

Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2022/2023 година към дата 12.09.2022 г.

КЛАС/Разширена подготовка I ЧЕ/профил/II ЧЕ/Допълнителна подготовка СВОБОДНИ МЕСТА I ААЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование„Добри обноски“ 6 I БАЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование„Добри обноски“ 0 I ВАЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование„Добри обноски“ 1 IIААЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“, Йога 2 IIБАЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“ 0 IIВАЕ/ИТ Английски език, […]
09/09/2022

Тържествено откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на учебната 2022/2023 година ще се проведе на 15.09.2022г. по следния ред: – от 10:00 ч. в училищния двор ще се проведе откриването на учебната година за I клас, подготвителна група,. V.а, V. б клас, VIII.а клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки” и VIII.б клас – профил “Прирони науки” Родителите ще бъдат допускани […]
08/09/2022

Отново заедно – 2022 година

68.СУ“ Академик Никола Обрешков“ и през тази година се включи в националната програма „Отново заедно“, целяща да намали отрицателните влияния на Ковид мерките и съпътстващата ги социална изолация. Планинският лагер организиран от Национал турс се проведе с. Баня – Хотел Севън Сизънс от 29.08 до 03.09. 2022 г. В него […]
26/08/2022

Родителски срещи през септември

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва: на 08.09.2022г., четвъртък, 18.00 часа в класните стаи – първи клас, пети клас и подготвителна група . на 16.09.2022г., петък, 18.00 часа в кланите стаи – осми клас Очакваме ви! Румяна ПарцоваДиректор на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”
03/08/2022

Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” и в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ – няма свободни места

Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” 8.клас – няма свободни места. Свободни места в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ 8.клас – няма свободни места При освобождаване на на места училищната комисия ще приема, класира […]
29/07/2022

Проект на паралелките в 5 клас за учебната 2022/2023 г.

5.а клас - паралелка с разширена подготовка по математика за учебната 2022/2023 година5.б клас - паралелка с разширена подготовка по руски език/изобразително изкуство за учебната 2022/2023 година
15/07/2022

Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2022/2023 година към дата 15.07.2022 г.

КЛАС/Разширена подготовка I ЧЕ/профил/II ЧЕ/Допълнителна подготовка СВОБОДНИ МЕСТА I клас АЕ/ИТ Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас IIА АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“, Йога 2 IIБ АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“ 1 IIВ АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“ 0 III А ИИ/МАТ Английски език, Гражданско образование“ […]
12/07/2022

Прием в 8. клас за учебната 2022/2023 година – първо класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град напомня: Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление. […]
10/07/2022

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл.12 ал.2 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, Ви уведомявам, че отварянето на подадените оферти в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ ще се осъществи на 13.07. 2022г. от 15.00 часа, в Учителската […]
01/07/2022

Благодарствено писмо от учениците от 7.а клас

Уважаема госпожо Парцова, уважаеми учители, скъпа госпожо Гешева и драги ученици, Днес сме се събрали, за да изпратим отношенията „ученик – учител“ и да посрещнем отношенията „ученик – приятел“.  Уважаема госпожо Парцова, училището е място, където растем физически и духовно. Там прекарваме голяма част от дните си. Благодарим Ви, че […]
30/06/2022

Обява за провеждане на конкурс за Извънкласни дейности 2022/2023

ОбяваСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за провеждане на конкурс за извънкласни дейностиПриложение 1 – Проект на договорПриложение 2 Образец 1 – Заявление за участие Образец 2 – Списък на педагогическите специалисти Образец 3 – Ценова оферта
24/06/2022

Фестивал „Дефиле на успеха“ междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

На 24.06.2022 г. се проведе фестивал „Дефиле на успеха“ – междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“ в новооткрития STEM център „Рене Декарт“ на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“. Гостуващи партньорски училища бяха 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 108.СУ „Никола Беловеждов“, 93.СУ „Александър Теодоров-Балан“ и Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“. А гости […]
23/06/2022

Дейности по проект „Подкрепа за успех“

На 24.06.2022 г. от 09:30 часа в STEM центъра на 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици  от 23 СУ „Фредерик Ж. Кюри“, 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“, 93 СУ, „Ал. Т. Балан“, 108 СУ „Н. Беловеждов“ и ПГД „Ел. […]
23/06/2022

Четвърти фестивал по природни науки и математика „Действието на иновациите“ 23.06.2022

На 23.06.2022 г. се проведе Четвърти фестивал по природни науки и математика в новооткрития STEM център „Рене Декарт“ на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ в партньорство с 7.СУ „Кузман Шапкаров“ – гр. Благоевград. Четвъртият фестивал беше тържествено открит от директорите на двете училища г-жа Румяна Парцова и д-р Лилия Стоянова в […]
23/06/2022

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Моля да се запознаете с проекта на паралелките за учебната 2022/2023г. Родителската среща по паралелки ще се проведе в класните стаи 104, 105, 106 на 29.06.2022., сряда от 18,00ч.  Очакваме Ви! РУМЯНА ПАРЦОВА ДИРЕКТОР НА 68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”
18/06/2022

Прием в 5. клас за учебната 2022/2023 година

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/: МатематикаВтори чужд език – руски език (РЕ)Изобразително изкуство В допълнителната […]
16/06/2022

Изложение иновативни училища София

Първото уеб базирано виртуално изложение/платформа с живо изложение на иновативни училища в София, вече е онлайн, имате възможност да разгледате щанда на Нашето училище на адрес: https://innovativeschools.eu/
15/06/2022

Изложение на Средните училища в район “Искър”

Събитието се проведе в градинката до ОКИ-Дом на културата „Искър“. На мястото бяха разположени щандове на всички средни училища на територията на района – 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, 69. СУ „Димитър Маринов“, 108. СУ „Никола Беловеждов“, Професионалната гимназия по транспорт и Частната професионална гимназия по сценични изкуства „Акатамус“.
07/06/2022

Аз съм свободен гражданин

През месец юни в последователни срещи с адвокат Руска Дучева и студенти по право в STEM центъра на 68.СУ – „Рене Декарт“, зона  за презентации с учениците от гимназиален етап участваха в дебати на тема „Аз съм свободен гражданин“. Госпожа София Лубани-Караначева, специалист по кариерно ориентиране и председател на Обществения […]
06/06/2022

Прием в първи клас – първо класиране

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Записването на приетите на първо класиране на учениците ще се състои от 06.06.2022г. до 17.06.2022г., от 08.00 до 18:00 часа в училището, кабинет 106 с изключение на 14.06 и 16.06., поради провеждането на НВО за 7. и 10.клас Необходими документи: Оригинал на удостоверение за завършено […]
03/06/2022

Годишен празничен концерт в 68.СУ „ Академик Никола Обрешков“

На 03.06. в Актовата зала на 68.СУ се състоя годишният празничен концерт на училището. Имахме удоволствието да присъстваме на истинско тържество на талантите. В концерта взеха участие млади певци – ученици на господин Трифон Трифонов – вокален педагог и учител по музика в 68.СУ „ Академик Никола Обрешков“. Слушахме със […]
03/06/2022

Тържествена церемония по връчването на сертификати за участие в националния кръг на състезанието по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL)

На 3 юни във фоайето на 68.СУ пред орелефа на Академик Никола Обрешков се състоя тържествена церемония по връчването на сертификати за участие  в националния кръг  на състезанието по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL) на нашите ученици:  Тони Юмер – 7.в клас , Борислав Александров – 8.а клас, […]
24/05/2022

24. май – Ден на българската просвета и култура.

Участие на 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” в тържественото шествие. 1.в клас на г-жа Ивелина Колова и г-жа Даниела Николова ни поздравява за празника светъл!