Организация на образователния процес от 01.04.2021г.

Уважаеми ученици и родители, 

В изпълнение на заповед РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед

№ РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ и заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г.  на министъра на образованието и наукатаот 01.04.2021г. до 02.04.2021г. децата от ПГ, учениците от 1. до 12. клас продължават обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ според седмичното разписание за 2. учебен срок и  утвърденото дневно  разписание. Учениците от ХII клас продължават  обучението от разстояние в електронна среда/ОРЕС/и в периода от 05.04.2021г. до  07.04.2021г. включително.

Пролетната ваканция за децата в ПГ и учениците от I до XII клас е от 03.04. до 11.04.2021г. вкл., за учениците от XII клас от 08.04. до 11.04.2021г. вкл.

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“