Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Моля да се запознаете с проекта на паралелките за учебната 2022/2023г.
Родителската среща по паралелки ще се проведе в класните стаи 104, 105, 106
на 29.06.2022., сряда от 18,00ч. 
Очакваме Ви!
РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР НА 68. СУ
„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”