Новини

19/07/2024

Прием в 8. клас за учебната 2024/2025 година – второ класиране

Прием в 8, клас за учебната 2024/2025 година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, На 22.07.2024 г., 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези […]
12/07/2024

Прием в 8. клас за учебната 2024/2025 година – първо класиране

Прием в 8, клас за учебната 2024/2025 година УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да […]
08/07/2024

Начало на кампанията за прием в осми клас

Във връзка с началото на кампанията за прием в осми клас на 8 юли 2024 г. в електронната платформа на МОН Ви информирам, че държавният план-прием на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ е представен на училищния сайт в секция „ Прием “. Училищната комисия е на разположение по всички въпроси на кандидатстването […]
02/07/2024

Свободни места по паралелки І–XІІ клас за учебната 2024/2025 година към дата 01.07.2024 г.

Свободни места по паралелки І–XІІ клас за учебната 2024/2025 година към дата 01.07.2024 г.
02/07/2024

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2024/2025 г. към 01.07.2024 г.

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2024/2025 г.   изтегляне
01/07/2024

Проект на паралелките в 5. клас за учебната 2024/2025 година към 01.07.2024 г.

5.а клас – с разширено изучаване на математика 5.б клас – с разширено изучаване на математика/руски език 5.в клас – с разширено изучаване на математика/изобразително изкуство