Проект Еразъм + „Innovative STEPS – Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools“

Проектът се фокусира основно върху подпомагане на учители от прогимназиален етап в областта на устойчивостта.

Целта на проекта е да се предоставят на учителите знания и умения как да преподават УСТОЙЧИВО ОБРАЗОВАНИЕ в уроци, използвайки иновативни образователни подходи, да развият компетенциите на учители и ученици в различни сектори, свързани с устойчивостта, да обогатят междупредметното (интердисциплинарно) образование в прогимназиалния етап на средното образование. Двете основни теми, върху които се работи по проекта са „Околна среда“ и „Здравословно хранене“.

Целевата група на проекта Innovative STEPS са основно учители от прогимназиален етап. Проектът е насочен и към училищни ръководители и други учителски професии в Словакия, България и Чехия, към ученици на възраст 10-15 години.

Какви са планираните резултати от проекта?

набор от материали за ученици

• комплект материали за учители – методическо ръководство за преподаване на предмета Устойчивост

• практически учебни семинари за учители и институции, които се занимават с обучение на учители – образователна програма за учители,

• онлайн платформа като свободно достъпно интерактивно средство за учители

Кои са партньорите по проекта?

Основно училище  Ян Паларик Майчихов

• 7. Основно училище в Пилзен

• Раабе България

• 68 СОУ „Акад. Никола Обрешкова, София

• EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

• Словашка обезитологична асоциация (SOA)

• Педагогически факултет на Западнобохемския университет в Пилзен (ZČU)